CASAL ZONA JOVE GIRONÈS

El període d'inscripció va finalitzar el dia 31 Maig 2024.

 

El Casal d’Estiu Zona Jove Gironès és un projecte realitzat per l’Àrea de Joventut del CCG amb la col·laboració del Programa Temps per Cures del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, amb  l’ objectiu d’afavorir el lleure juvenil durant el mes de juliol als municipis del Gironès on l’oferta d’ activitats per a joves és escassa i que a l’ hora, afavoreix la conciliació de les famílies durant el mes de juliol.

Donarem prioritat a les seus de l’ any 2023 tot i que si hi ha mes de 15 inscrit/es a un altre municipi hi ha possibilitat de modificació de seus, com l’ any passat s’ intentarà mantenir per zona geogràfica tres seus repartides entre els següents municipis:

 • Seu 1: Celrà / Bordils / Flaçà
 • Seu 2: Sarrià de Ter / Sant Julià de Ramis- Medinyà
 • Seu 3: Cervià de Ter / Viladasens / Sant Jordi Desvalls
 • Seu 4: Llagostera / Campllong / Fornells de la Selva

 

Preus:  En funció del nivell de renda i altres condicions socioeconòmiques, el preu públic pot ser de 110€ o 55€  segons els barems que es detallen tot seguit:

 

Unitat familiar de convivència 

Preu públic amb tarificació social 

110€

Llindar ingressos mes 

A partir de 

Preu públic amb tarificació social

55€ 

Llindar ingressos mes 

Fins a

2 membres de la unitat de convivència

1689,76€

1689,76€

3 membres de la unitat de convivència

1762,28€

1762,28€

4 o més membres de la unitat de convivència

1821,19€

1821,19€

* D'acord amb la taula de zonificació en matèria de polítiques d'habitatge de la Generalitat de Catalunya i aplicant la taula de 2 vegades l'IRSC

Places ofertes : Hi ha un total de 90 places per participants en el conjunt de les quatre seus (30 joves seu 1, 20 joves seu 2, 20 joves seu 3 i 20 joves seu 4). 

*10 places es reserven pels col·lectius següents:

-Famílies nombroses o monomarentals

-Mares o tutores legals víctimes de violència de gènere

-Mares, pares, tutors, tutores legas amb atur de llarga durada

- Mares, pares, tutors, tutores legals majors de 45 anys

(en cas de no omplir-se, seran ofertes com la resta de places)

Participants: Joves nascuts/des entre el 2006 i 2012 (1 d'ESO a 18 anys)

Horaris: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores excepte els dies de sortida que l’ horari pot variar.

LES INSCRIPCIONS SERAN DEL 13 AL 31 DE MAIG DEL 2024

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

 • Fotocòpia DNI (si s’escau)
 • Fotocòpia TS
 • Autorització: document drets d’imatge, malalties, protecció de dades, etc.
 • Certificat titularitat de numero de compte
 • Fitxa de pagament (dades bancaries)
 • Document acreditatiu, en cas de formar part d'algun dels col·lectius prioritaris.
 • Acreditació dels ingressos de l'última declaració de la renda IRPF presentada.