Aiguaviva

Aiguaviva fa anys que forma part de la Zona Jove Gironès i compta amb professionals de joventut en conveni amb Consell Comarcal del Gironès, essent un municipi que aposta pel desplegament de polítiques dirigides als i les joves.

Es desenvolupen els següents projectes de manera regular:

Les actuacions que es realitzen des del municipi queden recollides al Pla Local de Joventut 2020-2024, document que estableix quines són les necessitats i interessos de la població juvenil i quins plans i programes es dirigeixen a aquesta. Es centra en cinc grans punts d’incidència: autonomia, transformació, benestar, territori, serveis i equipaments.

Podeu consultar la informació dels projectes que es desenvolupen actualment als següents apartats:

#aiguaviva #joventut #zonajove #gironès #activitats #tallers #sortides #plans #projectes #programes #dinamització #informació #autonomia #transformació #benestar #territori #serveis #equipaments #polítiques #planificació