CONNEXIONS A L'INSTITUT DE SARRIÀ DE TER

El Pla Local de Joventut inclou el Projecte Connexions, dins l’eix d’educació, com a quelcom que permet treballar cap a un major apropament de l’alumnat a l’espai jove, alhora que esdevé l’espai idoni per a realitzar una tasca d’educació en valors, de promoció de la salut i de foment de la participació del jovent dins i fora de la comunitat educativa.

Tenint en compte que concebem l’institut com un espai de formació integral del col·lectiu jove, la realització d’aquest projecte es converteix en un element que complementa les diferents accions que des del propi centre educatiu ja s’estan duent a terme en aquesta mateixa línia. És precisament per aquest motiu que cal destacar la importància i la necessitat d’impulsar projectes com aquest.

La implementació del Projecte Connexions ha de permetre treballar per donar resposta als següents objectius:

  • Acompanyar l’alumnat durant la seva trajectòria educativa.
  • Intervenir de manera socioeducativa als centres de secundària per esdevenir un servei de referència per als i les joves.
  • Oferir informació, assessorament i orientació en temes d’interès juvenil.
  • Donar a conèixer els recursos de què disposen els i les joves als diferents municipis en matèries pròpies de les àrees de joventut.
  • Complementar l’educació formal reglada amb diferents programes adreçats a la comunitat educativa.

*Enguany, davant la situació provocada pel Covid-19, les activitats i els projectes que es desenvolupin s’hauran d’adaptar a aquesta realitat.

Actualment a l'Institut de Sarrià de Ter es desenvolupen les següents actuacions:

Dinamització a l’hora del pati. Té lloc tots els dijous lectius de 10:00 a 10:25h amb l'alumnat de primer curs i de 10:30 a 10:55h amb l'alumnat de segon curs.

La programació d’activitats s’estructura en base a temàtiques diverses però, en termes generals, són sobre: interculturalitat, salut i benestar, gènere i diversitat afectivosexual, medi ambient i consum responsable, i territori i cohesió social; algunes d’aquestes de manera mancomunada. 

Delegats i delegades a l’institut. Aquest curs, al fer-se impossible la celebració d’una jornada on s’hi aglutina alumnat i professorat de diferents centres educatius de la comarca del Gironès de forma presencial, s’ha hagut de replantejar el desenvolupament d’aquesta.

La versió adaptada ha estat dirigida a l'alumnat de 2n d'ESO i s'ha celebrat el divendres 26 de febrer

Servei d’acompanyament a l’alumnat de sisè. Activitats consistents en donar a conèixer el centre d'educació secundària a l'alumnat que està cursant sisè a les escoles adscrites i, per tant, que està a punt de fer un canvi vital important.

Activitats dins l'aula. Es realitzen tallers sobre relacions entre iguals amb l'alumant de primer curs i sobre autoconeixement en l’adolescència (sexe biològic, identitat sexual i orientació sexual) amb l'alumnat de segon curs.

Corresponsals. És una persona de nexe entre l'alumnat i l'Àrea de Joventut que permet traslladar la informació de les activitats municipals, alhora que fer arribar les propostes dels nois i noies.