Enfeina't

La Brigada Jove pretén ser una via d'accés per tal que el jove pugui inserir-se laboralment en el propi municipi. D'una banda, oferir nous llocs de treball, encara que siguin de caràcter temporal i d'altra banda, que aquests s'ofereixen específicament a jovent del municipi. Caldrà reunir uns requisits (edat, empadronament, predisposició, etc) i per sorteig o entrevista se seleccionarà.

Com a promotors caldrà tenir determinats quants i quins llocs de treball pot oferir el municipi, el procés de selecció d'aquest i el seu posterior seguiment.

La xarxa de treball de voluntaris pretén donar cobertura a les pràctiques de les persones estudiants a l'institut de Celrà, de cicles formatius i universitaris.

D'altra banda el projecte, pretén recollir les necessitats de treball voluntaris a les diferents activitats de la Zona Llera.