CONNEXIONS EN ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA

El PROGRAMA CONNEXIONS AMB ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA  és el nostre espai de trobada amb els joves dels instituts. Des de Zona Jove Gironès s'impulsa aquest programa als centres de secundària de

1) Institut de Celrà, des de l'any 2008 col.laborem amb l'Ajuntament de Celrà

2) Institut de Vilablareix, des de l'any 2019 col.laborem amb l'Ajuntament de Vilablareix

3) Institut de Sarrià de Ter, des del setembre de 2019. 

Som conscients que a l'etapa estudiantil, el jovent passa moltes hores en els centres educatius, entenem que és important que la nostra figura sigui present als centres de secundària.

La intenció és ser un servei de referència juvenil, doncs, la feina dels professionals de joventut és oferir eines i informació sobre els interessos i aspectes importants dels joves que sorgeixin. Les propostes poden ser de l'equip de joventut cap al centre educatiu o a la inversa, i s'acordarà mútuament aquelles que siguin més convenients i adequades per les tres parts (àrees joventut municipals, centre educatiu i els i les joves).

Des de l’Àrea de Joventut essent conscients que a l’etapa estudiantil, el jovent passa moltes hores en els centres educatius, entenem que és important que la nostra figura sigui present als centres de secundària.

El programa que engloba les accions que oferim des de l’Àrea de Joventut s’anomena CONNEXIONS ALS INSTITUTS de referència dels municipis on tenim conveniats els serveis de joventut de proximitat. Cal tenir en compte que aquest programa també s’ha definit entre altres agents de joventut de la comarcal per tant, el realitzen amb coordinació amb altres municipis del Gironès.

La intenció és ser un servei de referència juvenil, doncs, la feina dels professionals de joventut és oferir eines i informació sobre els interessos i aspectes importants dels joves que sorgeixin. Les propostes poden ser de l’equip de joventut cap al centre educatiu o a l’inversa, i s’acordarà mútuament aquelles que siguin més convenients i adequades per les tres parts (àrees joventut municipals, centre educatiu i els i les joves).

Això ho podem aconseguir mitjançant diferents intervencions:
• Punt d’informació i dinamització juvenil durant l’estona dels PATIS (inicialment 1 dia/setmana durant el curs. Es pacta Entre centres educatius i l'administració es pacta la periodicitat durant el curs escolar).
• Coordinació i acompanyament de xerrades/tallers d’interès juvenil a les TUTORIES dels diferents grup-classe de cada curs.
• Desenvolupament d’accions per donar importància al rol dels DELEGATS I DELEGADES.
• Acompanyament a l'alumnat de 6è de primària en l’etapa de canvi de l’escola a l’institut. EM FAIG GRAN inclou un seguit d'accions que es pacten entre els centres educatius i l'administració, l’alumnat de 1r d’ ESO també hi està implicat.
• Col·laborant en el SERVEI COMUNITARI per l’alumnat de 4rt d’ESO (una acció educativa obligatòria), ajudant al centre a fer d’enllaç entre ells i l’Ajuntament, entitats o associacions.