Dinamització als patis dels Instituts

Aquest punt és un espai d'atenció presencial estable a l'institut que posa a l'abast dels i les joves recursos informatius d'interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el mateix centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi. L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l'hora del pati, tot i que les intervencions normalment són moltes més (formació i coordinació de delegats, organització de campanyes informatives, activitats de dinamització, etc.).

En les 38 setmanes que muntem el PATIS tracten diferents temes que els dinamitzadors del PATIS consideren d’interès i per això es promouen diferents tipus d'activitats. A grans trets són:

                - dies mundials 19

                - informacions de les activitats de zona jove: 8

                - dinamitzacions 11

Les consultes i/o informacions que s’han ofert han estat relacionades amb: salut, feina, formació, cultura, oci, esport, vacances, lleure i activitat organitzada.

Enguany s’ha continuat oferint dinàmiques amb l’objectiu de donar a conèixer el servei, de fer-lo més atractiu, i de treballar alguns temes que pensem són d’interès per l’alumnat. Cal destacar que els dies amb més afluència de públic anava relacionada amb el tipus de dinàmica o la recompensa que s’obtenia.