Trobades amb els delegats i les delegades

Aquest projecte el desenvoluparan de manera conjunta  i  de forma participativa al llarg del curs els delegats/ades i la resta de l alumnat, amb el suport i seguiment del tutor/a. El paper de delegat/ada és doble: per una banda, a l’aula, ha d’ajudar a organitzar els seus companys de classe i a facilitar la presa de decisions conjuntes sobre el projecte en qüestió; i, per l’altra, en les quatre sessions d’assessorament on es troba amb la resta de delegats/ades, haurà de fer de portaveu del que s’hagi  treballat a la seva aula tot interioritzant els coneixements i les eines per a la participació que l’entitat assessora li haurà facilitat.

Es buscaran espais de treball i de trobada amb els delegats i les delegades per promocionar el seu apoderament, per acordar estratègies, per treballar dinàmiques, per recompensar l’esforç, etc.

A través de la Jornada de delegat/des, de caràcter formatiu, s'orienta i s'assessora al jove en la seva tasca com a delegats de grup. També perquè pensem que és interessant crear espais d’intercanvis que serveixin per establir contactes entre els representants dels diferents centres de secundària de la comarca del Gironès. Es treballen dinàmiques de cooperació, tècniques de participació i comunicació, i resolució de conflictes. La jornada està encaminada sobretot a formar-los amb eines i actuacions que poden utilitzar en la seva tasca però també a nivell personal.