Formació i Ocupació juvenil Gironès

Per qualsevol consulta sobre treball o formació podeu contactar amb la Referent d'Ocupació Juvenil del Gironès:

Telèfon - 608 127 215 / 972 21 32 62 (Paula Ros - Referent Ocupació Juvenil Gironès)
Correu electrònic - ocupaciojuvenil@girones.cat
Facebook: Ocupació Juvenil Gironès
Blog: https://ocupaciojuvenilgirones.wordpress.com/