Activitats de lleure

Busquem, a través de l'educació en el lleure, una implicació en l'organització d'activitats que fomenti l'arrelament en el municipi i en el conjunt de la zona. Per això s'engloben diferents accions:

  1. a) El camp de treball local és una activitat on el jovent, a més de realitzar activitats de lleure i sortides, fa un servei al poble, tot millorant alguna part del mobiliari urbà del municipi, arranjant camins, etc. Es combina el lleure amb el voluntariat, amb l'objectiu que, el jovent comenci a assolir els valors del treball en equip, la responsabilitat i el compromís. Al mateix temps, algunes de les tasques requereixen un procés formatiu laboral i de lleure (encara que sigui breu) que els permetrà adquirir unes competències laborals que els seran útils en un futur i per el seu lleure.
  2. b) La creació d'esdeveniments a través del grup 1318 (cinema amb crispetes, berenar popular, tardes de jocs, etc.), la proposta sorgirà del propi col·lectiu amb la idea de posar en pràctiques els coneixements adquirits en les dinàmiques i formacions rebudes per part dels professionals de zona jove.
  3. b) el curs de pre-monitor/a que s'ofereix com a complement al camp de treball.
  4. c) El curs de monitor/a d'activitats en el lleure que s'oferirà cada dos any de forma mancomunada amb els ajuntaments de la Zona Jove de la Llera del Ter.

D) El curs de director/a d'activitats en el lleure que s'oferirà cada dos any de forma mancomunada amb els ajuntaments de la Zona Jove de la Llera del Ter.