Dinamització a l'hora del pati

La dinamització a l'hora del pati consisteix en el desplegament d'una atenció presencial al llarg del curs als centres educatius. A partir d'aquest es posen a l'abast dels i les joves o bé recursos informatius d'interès o bé activitats de participació voluntària per a l'alumnat.

Com són les activitats?

Les activitats que es proposen pretenen donar a conèixer la programació dels diferents espais joves i activitats dels municipis, l'educació en valors, la promoció de la salut i prevenció de riscos, el foment de la reflexió crítica i la participació de l’alumnat dins i fora de la comunitat educativa i l’atenció a les inquietuds, interessos i motivacions dels i les joves. A més, algunes d'aquestes propostes es fan de manera mancomunada i, per tant, es treballen alhora a diferents centres educatius d'arreu del Gironès.

Quan ens podreu trobar?

Les mesures i restriccions adoptades pel centre educatiu davant la Covid-19 han obligat als centres educatius a realitzar adaptacions a l'hora del pati. És per aquest motiu que durant el curs 2020-2021 ens podreu trobar a:

  • Institut de Celrà. Dijous de 10 a 10.30 h amb l'alumnat de primer cicle (primer i segon) i d'11.10 a 11.30 h amb l'alumnat de segon cicle (tercer i quart). Puntualment també es fan activitats a la sortida de l'institut amb l'alumnat de Batxillerat (els dijous de 10:10 a 10:30h).
  • Institut de Sarrià. Dijous de 10:00 a 10:25h amb l'alumnat de primer curs i de 10:30 a 10:55h amb l'alumnat de segon curs.
  • Institut de Vilablareix. Realització d'activitats puntuals.