Els joves fan coses

Al llarg de l'any, en el municipi, s'organitzen activitats culturals, socials, esportives i volem que el jovent hi participi activament, i no només com a espectador. Per aquest motiu, busquem la complicitat amb les entitats promotores de les activitats, amb el propi ajuntaments per implicar els joves en el projecte.

El treball en xarxa i el treball voluntari són els aspectes que més s'han de cuidat i que més importància els hi donarem. No ens interessa tant el resultat com el procés. Tot i que un bon resultat farà que tots ens sentim més motivats i orgullosos de la implicació. Creiem que l'èxit fa una millor cohesió i unes ganes d'afrontar nous reptes i propostes per a millorar