PROMOCIÓ DE LA SALUT

Amb aquest projecte volem incloure la promoció de la salut com un àmbit de treball anual. Per aquest fi es comptarà amb els serveis d'un/a professional especialitzada en aquesta temàtica. Per una banda oferirem un servei de consulta i dinamització a l'Institut - una hora a la setmana, coordinada amb la infermera del CAP i vinculada al programa Salut i Escola. Per altra banda, un seguit de tallers, dinàmiques en els municipis oberts a tot el jovent per tractar els temes més importants i delicats com són: drogues, sexualitat, alcohol i el consum responsable de tecnologia. El més important per nosaltres és l'enfocament que s'hi donarà, tot orientat a les 10 habilitats per la vida reconegudes OMS (autoconeixement, empatia, comunicació assertiva, relacions interpersonals, presa de decisions, solucions de problemes i conflictes, pensament creatiu, pensament crític, gestió d’emocions i sentiments, i gestió de tensions i estrés)

També, en format curs, s'ofereixen 6 sessions específiques d'habilitats per la vida (reflexiona, comunica, tolera, enfoca't, motiva't i actua). Aquest, tot i no semblar específic de salut, pensem que tenim assumides unes bones habilitats per la vida està totalment relacionat amb una bona salut.

A l'hora de subcontractar els serveis d'aquestes professionals plantegem impulsar actuacions a l'Institut i en  tots els municipis de la Zona Jove de la Llera del Ter. Les actuacions no es concentren en un període determinat sinó que s'allarguen durant l'any.